lai xe mercedes 5

Mercedes tổ chức “Học viện lái xe an toàn”

Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz là khóa huấn luyện toàn diện, kết hợp giữa lý thuyết và kỹ năng thực hành, được thiết kế bởi những chuyên gia của Mercedes-Benz trên khắp thế giới. Mercedes tổ chức “Học viện lái xe an toàn” tại Hà Nội . Là môt hoạt động thường niên của[…]