Xe Mercedes báo lỗi Attention Assist

Trên màn hình xe Mercedes tỉnh thoảng lại báo cảnh báo ATTENTION ASSIST Vehicle Safety , đây không phải là lỗi mà chính là một tính năng an toàn của xe , cảnh báo cho người lái xe tập trung hơn và tránh buồn ngủ . Attention Assist là gì ? Attention Assist là hệ thống cảnh[…]

an toàn xe

Mercedes-benz – đi đầu tính năng an toàn

Những tính năng an toàn có trên xe ô tô Mercedes mà bạn đáng ngạc nhiên .Lịch sử các tính năng an toàn được trang bị trên xe Mercedes-benz Mercedes phát triển các tính năng an toàn dựa trên việc nghiên cứu tai nạn thực tế Năm 1959 sáng chế Khoang hành khách an toàn Nghiên[…]